Nieuws – Huisartsenpraktijk Zorglinie (voorheen Lamers) – Gorinchem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Zorglinie (voorheen Lamers)
Hoog Dalemseweg 9 4208 CA
Gorinchem

Nieuws

Zorg nodig

Heeft u zorg of een hulpmiddel nodig? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen. In het algemeen geldt; u vraagt dit zelf aan en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Als een instantie aanvullende medische informatie nodig heeft, kan de huisarts dit verstrekken, maar alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft. Heeft u hulp nodig bij een aanvraag? Vraag iemand uit uw directe omgeving om hulp of vraag om een gratis en onafhankelijk cliëntondersteuner via de gemeente.

Zorg in en om het huis

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hierbij kunt u denken aan; huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanvraag voor een scootmobiel etc. U kunt hiervoor terecht bij de Gemeente Gorinchem. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de gemeente.

Personenalarmering

In principe hoeft de huisarts hier niet bij betrokken te worden en kan dit via de gemeente worden aangevraagd. Bij sommige verzekeraars is het noodzakelijk dat de huisarts aangeeft dat er medische redenen zijn voor de inzet van personenalarmering.

Persoonlijke verzorging

Als u vanwege een medische aandoening persoonlijke zorg nodig heeft, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Denk hierbij aan; hulp bij douchen, opstaan, eten of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven. U kunt dit zelf aanvragen door een willekeurige thuiszorgaanbieder te bellen. Komt u er niet uit? Bel dan met het servicebureau van de Rivas Zorggroep: 0900-8440

Intensieve zorg

Heeft u, vanwege een stoornis of handicap, levenslang intensieve zorg en toezicht in de buurt nodig? Dit is geregeld in de Wet Langdurige zorg. Of u voor deze zorg in aanmerking komt, wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een aanvraag kunt u doen via: ww.ciz.nl