Privacyreglement van onze praktijk – Huisartsenpraktijk Zorglinie (voorheen Lamers) – Gorinchem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Zorglinie (voorheen Lamers)
Hoog Dalemseweg 9 4208 CA
Gorinchem

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

privacyverklaring huisartsenpraktijk Lamers

Aanvraagformulier wijzigen gegevens

Daarnaast geldt dat patiënten het recht hebben om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Om u te helpen om hieraan te voldoen, hebben we bij de privacyverklaring een aanvraagformulier gemaakt. Vanaf de pricavyverklaring kunt u verwijzen naar het aanvraagformulier, zodat patiënten eenvoudig en eenduidig een aanvraag tot inzien, wijzigen of verwijderen kunnen indienen.

aanvraagformulier medische gegevens